ចំណាត់ក្រុម៖ កម្មវិធី

កិច្ច​ប្រជុំ​ប្រចាំឆ្នាំ នៃ​សម្ព័ន្ធ​សហជីព​ស៊ីខៅ​ឌូ

ថ្ងៃទី០៩ ខែ​កញ្ញា ឆ្នាំ​២០១៧ ដោយ៖CLC សម្ព័ន្ធ​សហ​ជីព​ប្រជា​ធិបតេយ្យ​កម្មករ​កាត់​ដេរ​កម្ពុជា ហៅ​កាត់​ថា ស៊ីខៅឌូ បាន​រៀប​ចំកិច្ច​ប្រជុំប្រចាំ​ឆ្នាំ​​ស្តី​ពី​ការ​អនុម័ត​របាយការណ៍ឆ្នាំ​២០១៧ ផែន​ការ​ឆ្នាំ​២០១៨...

Read More

ប្រជុំជាមួយ​បុគ្គលិក​សហភាពការងារកម្ពុជា​ សាខាខេត្តព្រៃវែង

ថ្ងៃទី២១ ខែកក្កដា ឆ្នាំ​២០១៧ ដោយ៖CLC លោកប្រធាន​ អាត់​ ធន់​ និងសហការី​ បានប្រជុំជាមួយ​បុគ្គលិក​សហភាពការងារកម្ពុជា​ សាខាខេត្តព្រៃវែង​ ដែលធ្វើការលើគម្រោងកម្មករចំណាកស្រុក​ ដែលឈ្មោះថា​ មជ្ឈមណ្ឌលធនធានពលករ​ទេសន្តរប្រវេសន៍​ (MRC)...

Read More

កិច្ច​ប្រជុំគណះកម្មាធិការនាយក​ នៃសហភាពការងារកម្ពុជា

ថ្ងៃទី០៨ ខែសីហា ឆ្នាំ​២០១៧ ដោយ៖CLC គណះកម្មាធិការនាយក​ នៃសហភាពការងារកម្ពុជា​ បានជួបប្រជុំលើផែនការប្រចាំឆ្នាំ​ និងផែន​ការយុទ្ធ​សាស្រ្ត​រយះពេល​ ០៥​ឆ្នាំ​(2017-2021)​ ក្នុងការអភិវឌ្ឍអង្គភាព​...

Read More

​កិច្ច​ប្រជុំថ្នាក់តំបន់​ ដើម្បីផ្សព្វផ្សាយពីគោលនយោបាយ ខេត្តកំពង់​ស្ពឺ

ថ្ងៃទី០៦ ខែសីហា ឆ្នាំ​២០១៧ ដោយ៖CLC សហភាពការងារកម្ពុជា​ (CLC) និង​សម្ព័ន្ធ​សហជីព​សុីខៅឌូ​ (C.CAWDU) បានរៀបចំ​កិច្ច​ប្រជុំថ្នាក់តំបន់​ ដើម្បីផ្សព្វផ្សាយពីគោលនយោបាយ​ របបសន្តិសុខសង្គម​ ប្រាក់ឈ្នួល​ កិច្ចសន្យាការងារ​ ការចងក្រង​...

Read More

វគ្គ​បណ្តុះ​បណ្តាល​ស្តី​ពី បច្ចេក​ទេស និង​គោលនយោបាលតស៊ូមតិ

ថ្ងៃទី៣១ ខែកក្កដា ឆ្នាំ​២០១៧ ដោយ៖CLC សហភាព​ការងារកម្ពុជា បាន​រៀបចំវគ្គ​បណ្តុះ​បណ្តាល​ស្តី​ពី បច្ចេក​ទេស និង​គោលនយោបាលតស៊ូមតិ ដើម្បី​ពង្រឹង​បច្ចេកទេស និង​កសាង​សមត្ថភាព​បន្ថែមដល់​បុគ្គលិក និង​ថ្នាក់​ដឹកនាំ​សហជីព​មូល​ដ្ឋាន...

Read More

សិក្ខាសាលាស្តីពីទំនាក់ទំនងវិជ្ជាជីវៈ​ក្នុងវិស័យ​ឧស្សាហកម្មកាត់ដេរ

ថ្ងៃទី២៩ ខែកក្កដា ឆ្នាំ​២០១៧ ដោយ៖CLC ក្រុមប្រឹក្សាសហភាពសហជីពអន្តរជាតិប្រចាំកម្ពុជា (ITUC-CC) ដែលសហភាព​ធំចំនួន ០៣ នៅកម្ពុជារួម​មាន៖ សហភាពការងារ​កម្ពុជា CLC សហភាព CCU និង CCTU...

Read More

កិច្ច​ប្រជុំថ្នាក់តំបន់​ ដើម្បីផ្សព្វផ្សាយពីគោលនយោបាយ​

ថ្ងៃទី២៣ ខែកក្កដា ឆ្នាំ​២០១៧ ដោយ៖CLC សហភាពការងារកម្ពុជា​ (CLC) និង​សម្ព័ន្ធ​សហជីព​សុីខៅឌូ​ (C.CAWDU) បានរៀបចំ​កិច្ច​ប្រជុំថ្នាក់តំបន់​ ដើម្បីផ្សព្វផ្សាយពីគោលនយោបាយ​ របបសន្តិសុខសង្គម​ ប្រាក់ឈ្នួល​ កិច្ចសន្យាការងារ​ ការចងក្រង​...

Read More

កិច្ច​ប្រជុំសមាគមកម្មករកម្ពុជាសេដ្ឋកិច្ចក្រៅប្រព័ន្ធ

ថ្ងៃទី០៨ ខែកក្កដា ឆ្នាំ​២០១៧ ដោយ៖CLC សហភាពការងារកម្ពុជា CLC បានរៀបចំកិច្ចប្រជុំ និងសម្របសម្រួលអង្គប្រជុំដោយលោក អាត់ ធន់ ប្រធានសហភាពជាមួយ និងសមាគមកម្មករកម្ពុជាសេដ្ឋកិច្ចក្រៅប្រព័ន្ធ (CIWA) ដែលមានថ្នាក់ដឹកនាំ សកម្មជន...

Read More

កិច្ចប្រជុំជាមួយក្រុមបុគ្គលិកជំនាញក្នុងការផ្តល់​យោបល់​លើ​ផែនការ​យុទ្ធ​សាស្រ្ត​

ថ្ងៃទី០៤ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៧ ដោយ៖CLC សហភាពការងារកម្ពុជា​ (CLC) និងសម្ព័ន្ធសហជីពសុីខៅឌូ​ (C.CAWDU) បានរៀបចំ​កិច្ចប្រជុំជាមួយក្រុមបុគ្គលិកជំនាញ​ នៅរសៀលថ្ងៃទី០៤​ កក្កដានេះ​ ក្នុងការផ្តល់​យោបល់​លើ​ផែនការ​យុទ្ធ​សាស្រ្ត​រយះពេល​...

Read More

កម្មវិធីសិក្សាស្រាវជ្រាវអំពីផលប៉ះពាល់មកលើកម្មករចំពោះការផ្តល់កិច្ចសន្យាខ្លី

ថ្ងៃទី០១ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៧ ដោយ៖CLC សហគ្រាសដែលកម្មករកំពុងបម្រើការងារនៅក្នុងរោងចក្រនោះ តាមរយៈការផ្តល់កិច្ចសន្យាខ្លីៗទៅអោយកម្មករ រយៈពេលពី៣ ទៅ៦ខែ និងការបញ្ឈប់កម្មករដោយសេរី និងគ្មានលក្ខខណ្ឌជាដើម។...

Read More

កិច្ចប្រជុំ​ថ្នាក់តំបន់​ជាមួយ​ថ្នាក់ដឹកនាំ​សហព័ន្ធ​សហជីព​ចំនួន​ ៥វិស័យ

ថ្ងៃទី៣០ ខេឧសភា ឆ្នាំ២០១៧ ដកស្រង់៖CLC លោក​ អាត់​ ធន់​ ប្រធានសហភាពការងារកម្ពុជា​(CLC) បានរៀបចំកិច្ចប្រជុំ​ថ្នាក់តំបន់​ជាមួយ​ថ្នាក់ដឹកនាំ​សហព័ន្ធ​សហជីព​ចំនួន​ ៥វិស័យ​រួមមាន៖​ ​វិស័យទេសចរណ៍​ និងសេវាកម្ម (CTSWF) វិស័យ​ដឹកជញ្ជូន...

Read More
Loading

បណ្ដាញសង្គមរបស់យើង

Facebook Pagelike Widget

ចម្រៀងកម្មករ