ថ្ងៃទី១០ ខែធ្នូ ឆ្នាំ​២០១៧ ដោយ៖CLC
នាថ្ងៃទិវាសិទ្ធិមនុស្ស​អន្តរជាតិ​ ខួបលើកទី៦៩​ សហភាពការងារកម្ពុជា​ បានរៀបចំទិវាអបអរសាទរ​ និងថ្លែងសារមួយចំនួនក្រោមប្រធានបទ​ សិទ្ធិទទួលបានប្រាក់ឈ្នួល​ និងកិច្ចគាំពារសង្គម ដែលមា​នសហព័ន្ធសហជីព​ សមាគម​ និងអង្គការសង្គសុីវិល​ សរុបជាង​ 200នាក់​ និងដាក់ញ្ញត្តិ​រួមគ្នាចំនួន ១៨ចំណុច ដាក់ជូនរាជរដ្ឋាភិបាល​ដោះស្រាយ នៅថ្ងៃទី១០​ ខែធ្នូ​ ឆ្នាំ២០១៧​ រាជធានីភ្នំពេញ។