ថ្ងៃទី១៦ ខែកុម្ភៈ​ ឆ្នាំ២០១៧ ដោយ៖CLC

សហភាពការងារកម្ពុជា​ និងសុីខៅឌូ​ បានរៀបចំសន្និសីទស្តីពី​ សិទ្ធិការងារ​ និងការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ច​ តំបន់ទន្លេមេគង្គ​ ដែលមាន៣ប្រទេស​ គឺ​កម្ពុជា​ វៀតណាម​ និងមីយ៉ាន់ម៉ា​ ដើម្បីពនិត្យមើលស្ថានភាពវិស័យការងារនានា​ ដែលមានការចូលរួមពីផ្នែកការងារ​ អង្គការ​ និងអ្នកស្រាវជ្រាវ​ រយះពេល​២ថ្ងៃ​គឺ​ថ្ងៃទី១៦​-១៧​ ខែកុម្ភ:​ ឆ្នាំ២០១៧​ នៅសណ្ឋាគារអូហាណា​ រាជធានីភ្នំពេញ។