ថ្ងៃទី២៤ ខែសីហា​ ឆ្នាំ​២០១៧ ដោយ៖CLC
សហជីព​ សម្រេចគ្នា​យកតួលេខ​ ២២៣.៨៤ដុល្លា​រ​ ដាក់ចរចារជាមួយនិយោជក​ និងរាជរដ្ឋាភិបាល​ សម្រាប់ការកំណត់​ប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមាវិស័យកាត់ដេរ​ និងដេរស្បែកជើង​ ឆ្នាំ២០១៨​ នាពេលដ៏ខ្លីខាងមុខនេះ បន្ទាប់ពីកិច្ច​ប្រជុំរួមគ្នា​ នៃការ​រកឃើញ​ការចំណាយជាក់ស្តែងរបស់​កម្មករនិយោជិត។