ថ្ងៃទី៣១ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៧ ដោយ៖CLC
បេឡាជាតិរបបសន្តិសុខសង្គម​ (បសស)​ នឹងដាក់អោយដំណើរការផ្នែកប្រាក់សោធន​ សម្រាប់កម្មករនិយោជិត​ ក្នុងវិស័យឯកជន​ អនុវត្តនៅចុងឆ្នាំ២០១៧​ នេះបើយោងតាមការលើកឡើង​របស់​ ឯកឧត្ត​មបណ្ឌិត​ អិុត​ សំហេង​ រដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងការងារ​ និងបណ្តុះបណ្តាលវិជ្ជាជីវះ​ ក្នុងពិធីប្រជុំបូកសរុបលទ្ធផល​ការងារសម្រេចបានឆ្នាំ២០១៦​ និងទិសដៅឆ្នាំ២០១៧​ របស់​ បសស​ នៅព្រឹកថ្ងៃអង្គារ៍នេះ។