ថ្ងៃទី១៣ ខែកក្កដា ឆ្នាំ​២០១៧ ដោយ៖CLC
ព្រឹក​ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍នេះ​ លោក​ ម៉ម​ រិទ្ធី​ ប្រធាន​សហព័ន្ធ​សហជីព​កម្មករ​និយោជិត​វិស័យទេសចរណ៍​ និង​សេវាកម្ម​កម្ពុជា​ បានប្រជុំ​ពង្រឹងការងារ​ជាមួយ​ថ្នាក់ដឹកនាំ​ និង​សកម្មជន​ នៃ​សហជីព​សណ្ឋាគារ​ ឡារ៉េសុីដង់​ដឹអង្គរ​ ក្នុងការជម្រុញ​ឱ្យកម្មករ​និយោជិត​វិស័យទេសចរណ៍ទទួលបាន​សិទ្ធិ​ សេរីភាព​ពេញលេញ​ ប្រាក់ឈ្នួល​ និង​អត្ថប្រយោជន៍ល្អប្រសើរគ្រប់ៗគ្នា។