ថ្ងៃទី០៦ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៧ ដោយ៖CLC
នៅព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទនេះ​ លោកប្រធាន​ អាត់​ ធន់​ បានចូលបំភ្លឺ​ ក្នុងបន្ទប់សវនាការទី​ ៣​ នៃសភាសើុបសួរ​សាលាឧទ្ធរណ៍​ ពាក់ពន្ធ័នឹងសំណុំរឿង​ជនអាមិក​លួចចូលគណនីអឺុម៉ែល​ និងហ្វេសបុក​ ដែលត្រូវបានគេលួចយកទិន្នន័យ​មួយចំនួនកាលពីឆ្នាំ២០១៦​​ បន្ទាប់​ពីមានជំម្លោះវិវាទការងារ​ ជាមួយក្រុមហ៊ុនកាពីតូល​ ហើយសវនការ​ បន្តរលើកពេលប្រកាសសាលក្រម​ នៅថ្ងៃទី១៤​ ខែមីនា​ ឆ្នាំ២០១៧។