ថ្ងៃទី២៧ ខេមិថុនា ឆ្នាំ២០១៧ ដោយ៖CLC
ថ្នាក់ដឹកនាំសហភាពការងារកម្ពុជា​ និងតំណាងសហជីពអន្តរជាតិ​ លោកស្រី​ Hanneke និងសហការី​ បានជួប​ជជែក​ពិភាក្សា​លើគម្រោងថ្មី​ស្តីពី​ កិច្ចសហប្រតិបត្តិការណ៍សហជីព​ (TUCP) រវាងសហភាពការងារកម្ពុជា​ និង​សហជីពអន្តរជាតិ​ CNV សម្រាប់រយះពេលបួនឆ្នាំ​ ២០១៧​-២០២០ ដែលមានរយះពេលពីរថ្ងៃ​ ពោលគឺថ្ងៃទី២៦-២៧​ ខែមិថុនា​ ឆ្នាំ២០១៧​ នៅការិយាសហភាពការងារកម្ពុជា​ រាជធានីភ្នំពេញ។