ថ្ងៃទី០៤ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៧ ដោយ៖CLC
សហភាពការងារកម្ពុជា​ (CLC) និងសម្ព័ន្ធសហជីពសុីខៅឌូ​ (C.CAWDU) បានរៀបចំ​កិច្ចប្រជុំជាមួយក្រុមបុគ្គលិកជំនាញ​ នៅរសៀលថ្ងៃទី០៤​ កក្កដានេះ​ ក្នុងការផ្តល់​យោបល់​លើ​ផែនការ​យុទ្ធ​សាស្រ្ត​រយះពេល​ ០៥ឆ្នាំ​ ដែលដឹកនាំប្រជុំ​ដោយ​លោកប្រធាន​ អាត់​ ធន់​ ធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីជម្រុញឱ្យ​កម្មករនិយោជិតគ្រប់វិស័យ​ទទួលបាន​ សិទ្ធិ​សេរីភាព​ លក្ខខណ្ឌការងារ​ និងប្រាក់ឈ្នួលរស់នៅសមរម្យ។